این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 30 مهر (تا تاریخ 15 ابان تمدید شد) 

اعلام نتایج بررسی چکیده مقالات: 11 آذر 

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل: 25 آذر (تا تاریخ 30 آذر تمدید شد) 

اعلام نتایج داوری مقالات کامل: 27 دی 

زمان ثبت نام در کنگره 30 دی لغایت 20 بهمن 

تاریخ برگزاری کنگره: 24 و 25 بهمن 1396

محل برگزاری کنگره
: دانشگاه تهران - تالار علامه امینی