| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

فراخوان ارسال مقاله به کنگره

وب سایت چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغال آماده دریافت مقالات می باشد.
ادامه خبر ...


فرهیختگان گرامی،

با اهدای سلام و درود،
به استحضار می رساند؛ وب سایت چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغال از مورخ 1396/04/01 آماده دریافت مقالات علمی شما سروران ارجمند به صورت چکیده مقاله و مقاله کامل می باشد. لذا جهت تسریع در انجام مراحل داوری، از کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران تقاضا دارد در اسرع وقت نسبت به ارسال مقالات به سایت کنگره اقدام نمایند.


با آرزوی توفیقات روزافزون
دکتر امید بزرگ حداد
نایب رئیس و دبیرکل کنگره

       


بازگشت1396/03/22