این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


 فرهیختگان گرامی،


با اهدای سلام و درود، 

جدول زمان بندی برنامه های چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغال از طریق  لینک زیر قابل دریافت است.بازگشت1396/11/23