این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


 مدیرکل دفتر همکاری­ های علمی و بین­ المللی دانشگاه جامع علمی کاربردی از حضور پروفسور ویلدینگ (Prof. Wildingدر ایام برگزاری چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغال و ارائه سخنرانی کلیدی و همچنین برگزاری کارگاه آموزشی خبر داد. 
دکتر دلاور در این خصوص افزود: با عنایت به پیگیری ­های به عمل آمده، حضور  این استاد برجسته در ایام برپایی کنگره قطعی شده است و قرار است علاوه بر برگزاری کارگاه آموزشی، در خصوص آموزش عالی مهارتی کشور آلمان نیز سخنرانی نمایند.
 
ایشان در پایان افزودند: پروفسور ویلدینگ استاد دانشگاه مانهایم آلمان بوده و در زمینه فناوری الکترونیک و آموزش ­های آکادمیک مهارتی، فردی برجسته و صاحب نظر می­ باشند. 
 


بازگشت1396/11/18