این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبارفرهیختگان گرامی،


با اهدای سلام و درود، 

به استحضار می رساند؛ نتایج داوری مقالات کامل از طریق سامانه کاربران (پروفایل شخصی کاربران) قابل مشاهده و از طریق لینک زیر قابل دریافت است. 

از تمامی نویسندگان مسئولی که مقالات آنها جهت ارائه در کنگره (به صورت ارائه شفاهی و یا ارائه پوستری) پذیرفته شده است درخواست دارد، تا با مراجعه به بخش وضعیت مقاله (وضعیت مقاله/ هزینه ثبت نام/ تایید گزینه مبلغ/ مراجعه به قسمت پرداخت آنلاین) در پروفایل شخصی کاربران، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و پرداخت هزینه شرکت در کنگره اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم تکمیل فرآیند ثبت نام، مقالات مذکور از فرآیند چاپ در مجموعه مقالات حذف شده و امکان ارائه در روز برگزاری کنگره و دریافت گواهی ذیربط را نخواهند داشت. 

لازم به ذکر است سایر متقاضیان حضور در کنگره (بدون ارائه مقاله و یا نویسندگان همکار) پس از ثبت نام در سامانه کاربران و پرداخت هزینه ثبت نام از طریق بخش خدمات، امکان حضور در ایام برپایی کنگره و دریافت بسته فرهنگی را خواهند داشت. 

* ضروری است متقاضیان حضور در کنگره، جهت صدور کارت شناسایی، پس از تکمیل فرآیند ثبت نام، نسبت به ویرایش اطلاعات شخصی و بارگذاری عکس پرسنلی خود در سامانه کاربران اقدام نمایند. 
در پایان یادآور می شود برای طراحی و تنظیم مقالات پوستری و مقالات شفاهی به اطلاعیه شماره 5 مراجعه نمایند. 

جدول زمان بندی نحوه ارائه مقالات و برنامه کنگره متعاقباً اعلام خواهد شد. 

http://hamayesh.uast.ac.ir/files_site/files/r_12_180130120333.pdf

 

ردیف

نوع ثبت نام افراد

هزینه ثبت نام (ريال)

خدمات

1

با ارائه مقاله
(نویسنده مسئول/ همکار)

500/000

امکان حضور در کارگاه آموزشی جنبی، گواهی نامه حضور در کنگره، بسته فرهنگی، پذیرایی(ناهار- میان وعده)

2

بدون ارائه مقاله
(متقاضی آزاد)

1/000/000

امکان حضور در کارگاه آموزشی جنبی، گواهی نامه حضور در کنگره، بسته فرهنگی، پذیرایی(ناهار- میان وعده)

3

ارسال پستی بسته فرهنگی کنگره (بدون حضور در مراسم)

750/000

بسته فرهنگی کنگره، ارسال پستی بسته فرهنگی


با تشکر
دبیرخانه چهارمین کنگره ملی
آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغال

 

 بازگشت1396/11/01