این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


  
فرهیختگان گرامی،

با اهدای سلام و درود، 
به استحضار می رساند؛ فرمت طراحی و تنظیم مقالات پوستری و همچنین الگوی ارائه مقالات شفاهی (سخنرانی) در نرم افزار PowerPoint در پرتال کنگره بارگزاری شده است. لذا ارائه دهندگان مقاله می توانند با مراجعه به لینک زیر، دستورالعمل ذیربط را دریافت نمایند. 

 

دبیرخانه چهارمین کنگره ملی
آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغال

 بازگشت1396/10/24