این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه 4) تمدید مهلت ارسال مقالات کامل تا 30 آذر

مهلت ارسال مقالات کامل در پرتال چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغال تمدید شد

 
فرهیختگان گرامی،

با اهدای سلام و درود، 
به استحضار می رساند؛ مهلت ارسال مقالات کامل در پرتال چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغال تا مورخ 1396/09/30 تمدید شد.
لذا از تمامی دانشگاهیان، پژوهشگران و فرهیختگان ارجمند تقاضا دارد ارسال مقالات خود را به ساعات پایانی موکول ننمایند. بدیهی است این مهلت غیرقابل تمدید می باشد.دبیرخانه چهارمین کنگره ملی
آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغال

 بازگشت1396/09/26