| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات تا 15 آبان

مهلت ارسال چکیده مقالات در پرتال چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغال تمدید شد

 
فرهیختگان گرامی،

با اهدای سلام و درود، 
به استحضار می رساند؛ مهلت ارسال چکیده مقالات در پرتال چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغال تا مورخ 1396/08/15 تمدید شد. لذا از تمامی دانشگاهیان، پژوهشگران و فرهیختگان ارجمند تقاضا دارد ارسال مقالات خود را به روزهای پایانی موکول ننمایند. بدیهی است این مهلت غیرقابل تمدید می باشد.


با آرزوی توفیقات روزافزون
دکتر امید بزرگ حداد
نایب رئیس و دبیرکل کنگره


بازگشت1396/07/30