این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه 1) فعال سازی سامانه های اطلاع رسانی کنگره

سامانه های خبری و اطلاع رسانی کنگره و معاونت پژوهش و فناوری راه اندازی شد.
ادامه خبر ...

سامانه های خبری و اطلاع رسانی کنگره و معاونت پژوهش و فناوری راه اندازی شد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با بیان این خبر افزودند؛ این پایگاه های خبری و اطلاع رسانی با هدف سهولت در دریافت اخبار و اطلاعات چهارمین کنگره ملی آموزش عالی مهارت، فناوری و اشتغال و همچنین آگاهی از سایر اخبار حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی و موسسات و مراکز تحت نظارت دانشگاه، به شرح ذیل راه اندازی شده است.


         نشانی پست الکترونیک کنگره: hestec@uast.ac.ir

         اینستاگرام کنگره: uast.congress@

          کانال معاونت پژوهش و فناوری: pazhouhesh_uast_ac_ir@

         پرتال ثبت نظرات معاونت پژوهش و فناوری: http://rt.uast.ac.ir/page/rtform
بازگشت1396/04/03